Mechanické e-cigarety len pre pokročilých. Nepoužívajte odpory nižšie ako 0,3 ohm. Nebezpečenstvo výbuchu!