Booster je vlastne len moderný výraz pre bázu, ktorá obsahuje nikotín.

Booster miešame s beznikotínovou bázou pre vytvorenie požadovaného obsahu nikotínu. Napríklad 50 ml bázy + 50 ml „dvadsiatkových“ boosterov nám vytvoria 100 ml bázy s obsahom nikotínu 10 mg/ml.

Vďaka tabakovej lobby a následným EU reguláciám môžu byť produkty s nikotínom balené do max 10 ml balení. Preto vznikol pojem booster a preto sú balené väčšinou nie ako 50 ml, ale ako 5 x 10 ml.

Pre výpočty pri miešaní skúste (okrem učiva zo školy) túto kalkulačku alebo nejakú z appiek pre váš smartfón.