Len tie najkvalitnejšie monočlánky vhodné pre použitie v e-cigaretách.

Pozor! Nebezpečenstvo vznietenia! Tieto batérie noste jedine v samotných e-cigách alebo v púzdrach na to určených. V žiadnom prípade z nich neodstraňujte fóliu, v ktorej sú zabalené. Má izolačnú funkciu. Pri poškodení tejto fólie batériu ďalej nepoužívajte a buď ju prebaľte pomocou wrapu alebo odovzdajte v najbližšom obchode s elektronikou. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

7,20 
13,70 
6,30 
9,90 
7,20 
6,40 
7,50