Alquimia Para Vapers, v preklade „Alchýmia pre vaperov“ je španielska vape komunita, ktorá sa rozhodla vstúpiť na trh s príchuťami. Ide skôr na kvalitu ako na kvantitu.

11,00 
11,00 
11,00