Salon Rozchmurzonych Logo

Salon Rozchmurzonych je zásadná poľská internetová vape komunita. Funguje na vlastnej nezávislej webstránke. Komunita pozostáva hlavne z vaperských veteránov, ktorí majú obrovské zásluhy na zaúčaní začiatočníkov počas rokov.

Ako už správne tušíte, táto séria vznikla spoluprácou s nimi. Vývoj trval mesiace a recepty sa opakovane testovali, kým neboli dokonalé.