Monočlánky 18650

Len tie najkvalitnejšie monočlánky typu 18650.
Pozor! Nebezpečenstvo vznietenia! Tieto batérie noste jedine v samotných e-cigách alebo v púzdrach na to určených. V žiadnom prípade z nich neodstraňujte fóliu, v ktorej sú zabalené. Má izolačnú funkciu. Pri poškodení tejto fólie batériu ďalej nepoužívajte a odovzdajte ju v najbližšom obchode s elektronikou.

Neodporúčame používať v mechanických e-cigaretách.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Zobrazuje sa 6 výsledkov