1,70 
1,50 
1,30 
1,20 
1,40 
1,00 
0,70 
Zľava!
1,50  0,80 
1,00 
0,50